Site-navigatie

Hulp van vrienden belangrijk bij psychische problemen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Jongeren met psychische problemen praten het liefst met vrienden over hun problemen, daarna met ouders en dan met hulpverleners. Dat blijkt uit het panelonderzoek ‘Jongeren en psychische gezondheid’ van de koepel van jongerenorganisaties NJR.

Een derde van de deelnemende jongeren heeft last van psychische problemen en ook een derde kent een leeftijdsgenoot met een psychisch probleem. Bijna alle jongeren met een psychisch probleem of twijfels daarover praten erover met anderen. Drie kwart meent dat iedereen een psychisch probleem kan krijgen en ook drie kwart vindt hulp van een hulpverlener belangrijk. De meeste jongeren staan open voor een ondersteunende rol voor leeftijdsgenoten, maar ze weten nog niet goed hoe deze in te vullen.
 
Aan het onderzoek deden 730 jongeren mee. Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe jongeren aankijken tegen psychische problemen en in hoeverre jongeren een rol voor zichzelf en anderen zien weggelegd in het helpen van hun leeftijdsgenoten.

Bron: NJR

Nederlands Jeugd instituut