Site-navigatie

Internetconsultatie voor Uitvoeringsbesluit Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De ministeries van VWS en VenJ hebben een internetconsultatie geopend over het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet, waarin details van de wet worden uitgewerkt. Reageren kan tot en met 24 december.

Het uitvoeringsbesluit regelt onderwerpen als de toegang tot jeugdhulp, de werkwijze van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), de kwaliteit van de jeugdhulp, certificering van instellingen en professionalisering van personeel, en het gebruik van de Verwijsindex.
 
Tegelijk met de internetconsultatie wordt het uitvoeringsbesluit voorgelegd aan adviesorganen. Daarna volgt een rondgang langs de Eerste en Tweede kamer en de Raad van State. Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt het besluit vastgesteld.
 
Iedere belangstellende kan reageren op de internetconsultatie. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.
 
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut