Site-navigatie

Overzicht aantal kinderen met beperking per gemeente

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 In het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ heeft het Verwey-Jonker Instituut gegevens verzameld over het aantal kinderen met een beperking per provincie, gemeente en wijk. Het is voor het eerst dat zo’n overzicht beschikbaar is. 

De cijfers zijn cruciaal voor gemeenten, vanwege de transitie van de zorg voor jeugd en die voor gehandicapten. In 2012 telde Nederland ongeveer 120 duizend kinderen met een beperking. Ruim 68 duizend kinderen hadden in 2012 specialistische zorg of voorzieningen nodig. Van de overige bijna 60 duizend kinderen is de verwachting dat zij ergens in hun jeugd een beroep op zorg of voorzieningen zullen doen.  

Gemeenten moeten de participatie van kinderen met een beperking bevorderden door inrichting van goede voorzieningen voor spelen, sporten, onderwijs en cultuur, stelt het Verwey-Jonker Instituut. Het instituut adviseert gemeenten kinderen en jongeren met een beperking een mogelijkheid te geven om over beleidsvoorstellen mee te praten, en na te gaan of zij ook werkelijk de specialistische zorg krijgen die ze nodig hebben.
 
Bron: Verwey-Jonker Instituut

Nederlands Jeugd instituut