Site-navigatie

Therapie gehechtheids- en gedragsproblemen erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut
De interventie Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen.

ITGG is een psychotherapeutische interventie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinderen en jongeren die voor deze methodiek in aanmerking komen, hebben meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids- en gedragsproblemen. Eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding hadden niet het beoogde effect. De totale behandelduur van ITGG kan oplopen tot een jaar.
 
Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht, zoals veranderingsonderzoek, blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie. Het hoeft nog niet vast te staan dat dit effect door de interventie wordt veroorzaakt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut