Site-navigatie

Transitiearrangementen voldoen nog niet aan eisen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Geen van de 41 transitiearrangementen voldoet op dit moment aan alle eisen. Dat concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in haar eindrapportage. Een belangrijk knelpunt is de onduidelijkheid over het budget voor jeugdzorg vanaf 2015.

In de transitiearrangementen moeten de regio’s schetsen hoe ze de continuïteit van zorg en het behoud van de zorginfrastructuur willen realiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe ze de door de transitie ontstane frictiekosten willen beperken. Dat zijn bijvoorbeeld wachtgeldregelingen en kosten voor het afstoten van panden.
 
11 regio’s hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders of kunnen dat op korte termijn doen zodra het beschikbare budget duidelijk is. 28 regio’s hebben meer tijd nodig om afspraken te maken of verder uit te werken, maar zijn op de goede weg. Van de regio’s Holland Rijnland en Zeeland verwacht de TSJ niet dat ze er op tijd in slagen afspraken te maken met zorgaanbieders.
 
VWS heeft aangekondigd dat ‘vliegende brigades’ in het hele land de regio’s gaat helpen om hun transitiearrangementen op tijd te voltooien.
 
Bron: ANP; ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut