Site-navigatie

Twee derde jonge delictplegers niet bekend bij zorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Twee derde van de jonge delictplegers over wie de politie een zorgmelding doet, is nog niet bekend bij bureau jeugdzorg. De politie levert daarmee een belangrijk bijdrage aan het opsporen van 12-minners met een mogelijke zorgbehoefte. Dat stelt het WODC na evaluatie van de samenwerking tussen politie en jeugdzorg.

Het WODC onderzocht de signalering en verwijzing door de politie van 271 kinderen in drie regio’s. Zij pleegden delicten als diefstal, vernieling, geweld en het illegaal afsteken van vuurwerk. De helft kreeg een reprimande, bij de andere helft werd een zorgmelding bij bureau jeugdzorg gedaan. Reageerden het kind en de ouders goed op een reprimande en signaleerde de verbalisant geen verdere risicofactoren, dan bleef een zorgmelding vaker achterwege.
 
Bij 20 procent van de zorgmeldingen volstond bureau jeugdzorg met een advies aan de ouders of wilden de ouders niet meewerken aan een zorgtraject. 80 procent leidde tot een zorgtraject of had betrekking op een kind dat al zorg kreeg.

 
Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Nederlands Jeugd instituut