Site-navigatie

Gebruik jeugdzorg groeit met 4,6 procent per jaar

ieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Tussen 2001 en 2011 is het beroep op de jeugdzorg met gemiddeld 4,6 procent per jaar gestegen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport waarin voor het eerst cijfers zijn verzameld over het totale beroep op de jeugdzorg.

Vooral jongeren met een chronische ziekte, met een laag of juist hoog IQ, met ouders met psychische problemen of uit een eenoudergezin doen een beroep op jeugdzorg.
 
De oorzaak van de stijging sinds 2001 is niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt gedrag dat vroeger niet als problematisch werd beschouwd nu wel zo gezien. Ook kan een grotere bekendheid van bureau jeugdzorg meespelen.
 
Het SCP verwacht dat de stijging tot en met 2017 met ruim 2 procent per jaar doorgaat. In de berekeningen is geen rekening gehouden met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015. Volgens het SCP is het onmogelijk te voorspellen wat voor gevolgen dit gaat hebben.
 
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut