Site-navigatie

Inspecties beoordelen zorg voor multiprobleemgezin

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties hebben in kaart gebracht hoe 21 gemeenten de zorg en ondersteuning organiseren voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid. Over een jaar moeten de gemeenten rapporteren over de verbeteringen die de inspecties verwachten.

De inspecties ontwikkelden in 2012 een toetsingskader voor de zorg voor gezinnen die kampen met een combinatie van problemen, zoals werkloosheid, schulden, psychische problemen, verstandelijke beperkingen, huiselijk geweld en opvoedproblemen. In deze gezinnen is de ontwikkeling van de kinderen bedreigd en vaak is hulpverlening in het verleden mislukt.
 
De inspecties hebben nu getoetst of de 21 gemeenten en de betrokken organisaties het beleid voor de zorg en ondersteuning goed op orde hebben. Per gemeente beschrijven de inspecties wat goed is geregeld en wat moet verbeteren. Over een jaar moeten gemeenten en organisaties rapporteren over de verbeteringen.
 
In Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle, waar het beleid goed geregeld bleek, onderzoeken de inspecties hoe de zorg in de praktijk verloopt. Daarover rapporteren ze in de eerste helft van 2014.
 
Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)

Nederlands Jeugd instituut