Site-navigatie

Kinderrechters willen aanpassingen nieuwe Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Kinderrechters pleiten voor aanpassingen in de nieuwe Jeugdwet. Het blijft te ingewikkeld om gedwongen zorg voor jongeren te regelen. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak.

De nieuwe Jeugdwet is bedoeld om te zorgen dat gemeenten in plaats van provincies de regie kunnen voeren over de zorg voor jeugd. Maar zoals de wet nu is geformuleerd sluiten de regels voor uithuisplaatsing niet aan bij die van het Burgerlijk Wetboek. Zo bestaat het risico dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen, terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is. Ook dreigt onduidelijkheid over de rechtspositie van jongeren die uithuisgeplaatst worden. De Raad voor de Rechtspraak hoopt dat door betere preventie en vrijwillige hulp gedwongen zorg minder vaak nodig is.
 
Kinderrechter Ellen van Kalveen pleitte tijdens een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer voor het opnemen van alle regels over machtigingen tot uithuisplaatsing in één wet, namelijk in het Burgerlijk Wetboek

Bron: Binnenlands Bestuur; ANP

Nederlands Jeugd instituut