Site-navigatie

Verscherpt toezicht WSG opgeheven

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg heeft het verscherpt toezicht op de William Schrikker Groep (WSG) per 4 december opgeheven. Bij een toets in november onder 150 medewerkers bleek dat de inschatting van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen inmiddels voldoende is.

De WSG, die kinderen met een beperking begeleidt in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg, stond sinds 1 februari onder verscherpt toezicht omdat mogelijke risico’s voor kinderen die de WSG begeleidt onvoldoende systematisch bleken ingeschat. De inspectie ontving meldingen van kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de pleegzorg van WSG.
 
Sinds februari heeft de inspectie de beloofde verbeteringen nauwlettend gevolgd. Uit het onderzoek in november blijkt dat de kwaliteit van het risicomanagement inmiddels voldoende is.
 
De rapportage over de toetsen wordt begin 2014 gepubliceerd.
 
Bron: Inspectie Jeugdzorg; ANP

Nederlands Jeugd instituut