Site-navigatie

Gemeente moet taken jeugdzorg snel bekendmaken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten hebben tot 28 februari de tijd om concreet te maken wat zij vanaf 2015 van bureau jeugdzorg willen afnemen. Dat hebben de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ, de VNG en het IPO 19 december afgesproken.

Bureaus jeugdzorg moeten snel weten welke functies gemeenten bij hen afnemen, welk budget zij beschikbaar stellen en in hoeverre zij personeel van het huidige bureau jeugdzorg inzetten in het nieuwe stelsel. Bij uitblijven van concrete afspraken treedt een overgangsregeling in werking die 80 procent van het budget garandeert. In de betreffende regio kan bureau jeugdzorg daarmee de taken die het nu vervult na 1 januari 2015 blijven uitvoeren.
 
De VNG verwacht dat de overgangsregeling niet nodig zal zijn, omdat gemeenten voor 28 februari 2014 alle benodigde maatregelen hebben genomen.
 
Gemeenten krijgen meer geld voor ondersteuning van de transitie van de jeugdzorg: 32 miljoen euro in 2014; eerder was daarvoor 7,75 miljoen afgesproken. Dat geld is voor bijvoorbeeld het trainen van personeel en het opstellen van beleidsplannen.
 
Bron: Ministerie van VWS; Zorg+Welzijn

Nederlands Jeugd instituut