Site-navigatie

Grote zorgen bij gemeenten over decentralisatie

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Nederlandse gemeenten vinden de voorwaarden voor de decentralisatie van AWBZ-steun, jeugdzorg en participatie ontoereikend. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan het kabinet.

De gemeenten ‘omarmen’ de decentralisaties nog steeds, aldus de VNG, en zijn ver gevorderd met de voorbereidingen. Er zijn echter onvoldoende waarborgen voor een goede samenwerking met zorgverzekeraars. Voor de verzekeraars is die samenwerking te vrijblijvend, waardoor ze verantwoordelijkheden kunnen afschuiven. Verder stelt het overgangsrecht voor gebruikers van bestaande hulp de gemeenten voor financiële risico’s die ze niet kunnen dragen. En regie van het kabinet op het terrein van de drie decentralisaties ontbreekt volgens de VNG.
 
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS laat in een reactie weten dat hij de zorgen van de gemeenten begrijpt. De gemeenten krijgen binnenkort een overzicht van de financiën per gemeente en het kabinet komt binnenkort met een ‘adequate reactie’ op de VNG-brief, aldus Van Rijn.
 
Bron: VNG; VWS

Nederlands Jeugd instituut