Site-navigatie

Jeugdinterventies voor borderline en trauma erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventies WRITEjunior en Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) zijn door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

WRITEjunior is een cognitieve gedragsmatige schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Tijdens tweewekelijkse individuele sessies wordt het trauma samen met een therapeut beschreven. De behandeling heeft als doel dat posttraumatische klachten verdwijnen of sterk afnemen.
 
Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of andere emotieregulatiestoornissen. Het doel van het programma is suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen onder controle te krijgen. Dat gebeurt door wekelijkse vaardigheidstraining en individuele therapie, systeeminterventies en crisisconsultatie. Het programma duurt 24 weken.
 
Een interventie is goed onderbouwd als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut