Site-navigatie

Jeugdzorg wil gezamenlijke aanpak loverboys

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Verschillende jeugdzorgorganisaties pleiten voor een virtueel landelijk expertisecentrum waar de kennis die in Nederland aanwezig is over de aanpak van loverboys en mensenhandel wordt gebundeld en onderling gedeeld. Dat meldt het Expertisecentrum kwetsbare meiden.

Een door de sector ingestelde commissie met vertegenwoordigers van Intermetzo, MOVISIE, Jeugdhulp op Maat, Fier! en Horizon komt op korte termijn met een plan voor een landelijk expertisecentrum. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland ondersteunt het initiatief.
 
Het aantal slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren neemt al jaren toe in Nederland. Er is nog weinig onderzoek naar gedaan en de aanwezige kennis wordt nog weinig gedeeld. Daardoor is onduidelijk hoe effectief de huidige aanpak van de problematiek is. Volgens de initiatiefnemers is meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg van groot belang om op tijd te kunnen ingrijpen en herhaald slachtofferschap te voorkomen.
 
Het bestaande Expertisecentrum kwetsbare meiden, een initiatief van de provincie Flevoland en jeugdzorgaanbieder Intermetzo, kan tot een landelijk centrum uitgroeien.
 
Bron: Expertisecentrum kwetsbare meiden; Nationale Zorggids

Nederlands Jeugd instituut