Site-navigatie

Jeugdzorgwerkers protesteren tegen Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Ruim duizend jeugdhulpverleners spraken hun bezorgdheid uit over de werking van de nieuwe Jeugdwet tijdens de manifestatie ‘Nu de werkers aan het woord’ op woensdag 22 januari in Den Haag. De manifestatie was georganiseerd door Abvakabo FNV.

De Jeugdwet wordt binnenkort in de Eerste Kamer besproken. De wet regelt onder meer dat de jeugdzorg vanaf januari 2015 bij gemeenten wordt ondergebracht. Eveneens wordt zo’n 15 procent op het huidige budget bezuinigd. Dat is ongeveer 450 miljoen euro per jaar. Medewerkers in de jeugdzorg vragen zich af of kinderen dan nog wel specialistische zorg krijgen als ze die nodig hebben en of gemeenten niet te veel gaan bepalen welke zorg gezinnen geboden wordt.
 
De vakbond heeft een meldpunt gelanceerd waar hulpverleners hun zorgen over en ervaringen met de Jeugdwet kunnen uiten. De SP doet onderzoek naar ervaringen van jeugdzorgwerkers via een enquête.
 
Bron: Abvakabo FNV; SP

Nederlands Jeugd instituut