Site-navigatie

Kind met ASS kan moeilijk empathie tonen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) worden in dezelfde mate door de emoties van anderen geraakt als kinderen die zich normaal ontwikkelen, maar zij begrijpen de oorzaak van die emoties minder goed. Dat blijkt uit onderzoek van Lucinda Pouw, die op 14 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Doordat een kind met een autismespectrumstoornis de oorzaak van emoties minder goed begrijpt, kan het zich minder goed verplaatsen in een ander. Daardoor reageert het kind niet altijd passend in sociale situaties. Dat kan gevoelens van frustratie veroorzaken, wat weer kan leiden tot agressie.
 
Kinderen met een autismespectrumstoornis ervaren meer depressieve gevoelens dan andere kinderen, bleek ook uit Pouws onderzoek. Een deel van hen gaat negatieve gebeurtenissen uit de weg, waardoor zij minder symptomen van depressie hebben. Op lange termijn is dat geen goede oplossing, stelt Pouws, omdat ze zo niet leren omgaan met problemen en zich steeds meer terugtrekken uit de sociale omgeving.
 
Pouw deed onderzoek bij kinderen van 9 tot 15 jaar met en zonder een autismespectrumstoornis.
 
Bron: Universiteit Leiden

Nederlands Jeugd instituut