Site-navigatie

Minder OTS’en door nieuwe aanpak BJAA

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Door een nieuwe aanpak van bureau jeugdzorg is het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen in Amsterdam en omgeving fors gedaald. Dat meldt Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).

In voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg begon BJAA in 2012 met een nieuwe werkwijze. Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind brengt een zogenaamde gezinsmanager samen met het gezin alle problemen in kaart. De gezinsmanager stelt met het gezin een plan van aanpak op. Door minder bureaucratie heeft de gezinsmanager meer tijd voor het gezin. Alle teams van BJAA werken inmiddels volgens deze methode. De resultaten zijn zo goed dat het minder vaak nodig is de kinderrechter te vragen om een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Het aantal ondertoezichtstellingen daalde vorig jaar met 29 procent ten opzichte van 2012 en het aantal uithuisplaatsingen met 40 procent.
 
De nieuwe aanpak is ook goedkoper. BJAA voorspelt dat landelijke navolging kan leiden tot een besparing van miljoenen euro’s in de jeugdzorg.

Nederlands Jeugd instituut