Site-navigatie

Netwerkberaad jeugdbescherming nog niet ingevoerd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het netwerkberaad in de jeugdbescherming, waar de Tweede Kamer in een motie om had gevraagd, wordt voorlopig nog niet ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven van VenJ in een reactie op de Kamerbespreking van de Wet herziening maatregelen kinderbescherming van 20 december.

Teeven betwijfelt of netwerkberaad in de jeugdbescherming zonder problemen en budgetneutraal ingevoerd kan worden. Zijn twijfel werd mede gevoed door het advies van het Nederlands Jeugdinstituut. Dat concludeert dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat netwerkberaad zoals dat in Eigen Kracht-conferenties wordt uitgevoerd, leidt tot meer veiligheid, kortere duur ondertoezichtstelling, minder uithuisplaatsingen of kortere duur van uithuisplaatsingen.
 
De staatssecretaris heeft onderzoeksbureau WODC opdracht gegeven om nader onderzoek te doen. In een aantal testregio’s gaat WODC in 2014 de effectiviteit van structurele inzet van netwerkberaad bij de start van een ondertoezichtstelling intensief monitoren. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2015 verwacht.

 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nederlands Jeugd instituut