Site-navigatie

Reguliere school ook goed voor kind met ADHD of ASS

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Kinderen met ADHD of ASS gaan met een ‘rugzakje’ in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina Stoutjesdijk op 16 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek van Stoutjesdijk laat zien dat bij kinderen met een autismespectrumstoornis in beide schoolomgevingen ASS-symptomen, sociale problemen en aandachtsproblemen verminderen. Kinderen met ADHD vertonen minder ADHD-kenmerken. Bij beide groepen gaan de leerprestaties vooruit.
 
In Nederland worden veel kinderen met emotionele en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs geplaatst. Stoutjesdijk ontdekte dat niet de ontwikkelingsproblemen van de kinderen daarbij een grote rol spelen, maar relatieproblemen tussen kind en opvoeder, zwakke leerprestaties en de leeftijd waarop voor het eerst contact is met de jeugdzorg.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat een problematisch gezinsfunctioneren invloed heeft op het probleemgedrag in de klas. Volgens Stoutjesdijk kan dat worden verbeterd door het gezin te betrekken bij problemen op school.
 
Bron: Universiteit Leiden

Nederlands Jeugd instituut