Site-navigatie

‘Samen Stevig Staan’ helpt kind met beperking

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut
Gedragsproblemen bij lvb-kinderen verminderen en de ouder-kindrelatie verbetert door het toepassen van de interventie Samen Stevig Staan. Dat blijkt uit het onderzoek van Hilde Schuiringa, waarop zij 20 januari promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Schuiringa onderzocht de effectiviteit van het interventieprogramma Samen Stevig Staan voor kinderen van 9 tot 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met gedragsproblemen. Het doel van de behandeling is het probleemgedrag van het kind te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten. Uit deze studie blijkt nu dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Voor het promotieonderzoek namen zowel ouders als kinderen deel aan de interventie, in een oudertraining en een kindtraining in een groep.
 
Vergeleken met leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie hebben lvb-kinderen en -jongeren een grotere kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen, zoals agressief en antisociaal gedrag.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut