Site-navigatie

Twee interventies om gedrag te verbeteren erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De interventies ‘Gedrag: ik doe ertoe!’ en ‘Tweede Wereldoorlog in perspectief’ zijn door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Ze zijn bedoeld om antisociaal en discriminerend gedrag te voorkomen.

De interventie Gedrag: ik doe ertoe! richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en het voorkomen van antisociaal gedrag. De interventie is bestemd voor leerlingen van 12 tot 16 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en wordt in twee aaneengesloten leerjaren ingezet.

Tweede Wereldoorlog in Perspectief is een vmbo-lesprogramma over de Tweede Wereldoorlog en het Midden-Oosten. Doel is het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid. De interventie bestaat uit zes lessen, die worden gegeven door duo’s van joodse en islamitische studenten.

Een interventie is ‘goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut