Site-navigatie

Behandeling bij drie JeugdzorgPlus-locaties op orde

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De kwaliteit van het JeugdzorgPlus-behandeltraject bij Woodbrookers, Horizon en Juzt is voldoende. Dat stellen de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De kwaliteit van de behandeling en scholing is voldoende bij Friese Behandelcentrum Woodbrookers, locatie Lievenshove van Juzt en locatie Anker van Horizon en de scholen waar de locaties mee samenwerken. Toch hebben de instellingen de trajectaanpak nog niet volledig ingevoerd en is de continuïteit van het zorgtraject na de gesloten plaatsing nog niet goed geregeld. Voor alle drie de instellingen schrijven de inspecties verbetermaatregelen voor.
 
Bij Woodbrookers onderzochten de inspecties ook de kwaliteit van het leefklimaat. Die is voldoende: Woodbrookers zorgt voor een passende dagbesteding en structuur, houdt bij de plaatsing in een leefgroep rekening met de leeftijd en problematiek van jongeren en kan waar nodig extra begeleiding bieden.
 
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut