Site-navigatie

Bij ADHD-training werkt placebo even goed

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Een placebobehandeling blijkt even effectief als neurofeedback en werkgeheugentraining bij de behandeling van ADHD. Dat concludeert Martine van Dongen-Boomsma, die 27 maart promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Van Dongen onderzocht de werking van neurofeedback, een training waarbij via een monitor de ‘afwijkende’ hersengolven worden getraind. Werkgeheugentraining verbetert andere neurocognitieve functies, waarmee kernsymptomen van ADHD kunnen worden aangepakt.
 
De placebogroep kreeg in plaats van steeds moeilijker wordende taken dezelfde eenvoudige taken. Zowel de placebogroep als de controlegroep lieten verbetering zien in gedrag en kernsymptomen. Alle kinderen presteerden na de training over het algemeen beter op cognitieve taken. Waardoor dat komt is onduidelijk. Van Dongen oppert dat een training hoe dan ook structuur biedt, door de aandacht van de behandelaar, door de verwachting, of door de tijdsduur van haar onderzoek.
 
De medicijnen die veel kinderen met ADHD vanaf 6 jaar krijgen, helpen bij twee derde van hen. Een behandeling zonder medicijngebruik die effect heeft, is daarom belangrijk.
 
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Nederlands Jeugd instituut