Site-navigatie

‘Gemeenten niet voor 2015 klaar met transitie’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met de transitie van de zorg voor jeugd, is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord. Dat concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk in haar derde rapportage.

De commissie kijkt naar het volledige landelijke beeld en niet alleen naar de voorlopers. Het is niet voldoende dat veel gemeenten al ver zijn met de voorbereiding van de transitie, aldus de commissie. De transitie moet in alle gemeenten zijn voorbereid en alle onderdelen van de transitie moeten op tijd gereed zijn. In de korte periode die nog rest tot 2015 moeten er resultaten komen.
 
Volgens Geluk moet op lokaal en regionaal niveau snel duidelijk worden wat minimaal nodig is om de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp in te vullen. De commissie adviseert gemeenten om alleen het minimaal noodzakelijke te regelen, omdat anders nog meer vertraging ontstaat.
 
Bron: ANP; Binnenlands Bestuur; Transitiecommissie

Nederlands Jeugd instituut