Site-navigatie

Gemengde reacties op rapport Transitiecommissie

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het is onverantwoord om de jeugdzorg per 1 januari 2015 over te hevelen naar gemeenten, stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn reactie op de rapportage van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) acht een verantwoorde transitie nog steeds haalbaar.

Alleen als de gemeenten duidelijke prioriteiten stellen en keuzes maken, is de overgang haalbaar ondanks het krappe tijdspad van minder dan tien maanden, zegt de TSJ in haar rapport. ‘Uit dit rapport blijkt dat gemeenten nog niet klaar zijn voor hun taken’, reageert de Kinderombudsman. ‘Simpelweg hopen dat het allemaal wel goed komt is geen optie.’
 
De VNG wijst erop dat de wettelijke kaders van de transitie pas enkele weken vaststaan. Ze beaamt dat er op een aantal terreinen vertraging is, maar beschouwt de TSJ-rapportage als een aansporing voor gemeenten. De VNG onderschrijft de aanbeveling van de TSJ om prioriteiten te stellen en met een basisscenario te gaan werken en stelt dat veel gemeenten die strategie al volgen.
 
Bron: ANP; Kinderombudsman; VNG

Nederlands Jeugd instituut