Site-navigatie

Huisarts vreest voor toegang tot jeugd-ggz

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Driekwart van de huisartsen vreest dat gemeenten vanaf 2015 te weinig psychiatrische zorg voor kinderen inkopen. Dat blijkt uit een peiling onder 875 leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), schreef de Volkskrant op 24 maart.

De huisartsen vrezen buitenspel te worden gezet door de gemeenten, ook omdat in een handreiking van de VNG staat dat het gemeentelijk sociaal wijkteam beslist over de juiste hulp.
 
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS stelt dat de onafhankelijke positie van de huisarts niet mag worden ondermijnd, in antwoord op Kamervragen van Mona Keijzer (CDA) van 21 januari. Volgens Van Rijn is in de Jeugdwet opgenomen dat een kind of jongere via de gemeentelijke toegangspoort toegang tot jeugdhulp kan krijgen, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam, én via de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist. Een verwijzing geeft daarbij direct toegang tot jeugdhulp. De handreiking van de VNG is onduidelijk op dit punt. Van Rijn heeft de VNG daarom gevraagd de tekst in de handreiking aan te passen.
 
Bron: De Volkskrant, 24 maart 2014; ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut