Site-navigatie

Inspectie publiceert risico-indicatoren jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg heeft de risico-indicatoren gepubliceerd waarop zij haar toezicht baseert. Er zijn risico-indicatoren voor ambulante jeugdhulp, bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen, pleegzorg en residentiële jeugdzorg.

Het toezicht van de Inspectie is gebaseerd op een analyse van de grootste risico’s. Voor elke instelling stelt de Inspectie een risicoprofiel op, op basis van de indicatoren voor de betreffende werksoort. Een risico-indicator voor ambulante jeugdhulp is bijvoorbeeld voortijdige beëindiging, voor pleegzorg de geschiktheid van het pleeggezin en voor de residentiële jeugdzorg het vervolg op de plaatsing.
 
De risico-indicatoren zijn in 2013 geëvalueerd en aangepast. Het aantal indicatoren is verminderd en de indicatoren voor de verschillende werksoorten zijn zo veel mogelijk gelijkgetrokken. Daardoor kost het instellingen minder tijd om de vragen van de Inspectie te beantwoorden.
 
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut