Site-navigatie

Jongerenwerk professioneler door beroepscode

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Kinder- en jongerenwerkers hebben een beroepscode die houvast biedt bij hun professioneel handelen. De code is onlangs vastgesteld door de beroepsvereniging BVjong.

De code maakt duidelijk wat kinderen, jongeren, ouders, gemeenten en partnerorganisaties van kinder- en jongerenwerkers mogen verwachten en waar zij hen op kunnen aanspreken. Kinder- en jongerenwerkers misten onder meer een beroepscode bij informatieoverdracht met politie en jeugdzorg. Ook was eerder onduidelijk waar het vak voor staat. Dat bleek uit een landelijke enquête van BVjong in het najaar van 2013. Van de werkers gaf 90 procent aan behoefte te hebben aan een beroepscode, 40 procent kent zelfs concrete situaties waarbij hij of zij in het werk een beroepscode heeft gemist.

Een ruime meerderheid van de kinder- en jongerenwerkers is voorstander van een vorm van beroepsregistratie als bescherming van hun beroep en erkenning van hun vak. Een beroepsregister is een belangrijk kwaliteitsinstrument in de Jeugdwet. Registratie dwingt alle sociaal werkers tot permanent professionaliseren, aldus Niko de Groot van BVjong.
 
Bron: BVjong

Nederlands Jeugd instituut