Site-navigatie

‘Kennis wordt te weinig gebruikt in jeugdzorg’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De jeugdzorg maakt nog te weinig gebruik van de kennis die de laatste jaren is opgedaan. Dat zei hoogleraar Tom van Yperen op 11 maart op het congres Jeugd in Onderzoek.

De beschikbare kennis is in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen, stelde Van Yperen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis uit onderzoek die voor de praktijk beschikbaar is, maar ook om kennis die is ontwikkeld samen met de praktijk. Die kennis wordt in de jeugdzorg echter nog weinig gebruikt. Als voorbeeld noemde Van Yperen de sociale wijkteams. ‘Veel teams oriënteren zich te weinig op kennis die er al is. Kennis die het antwoord kan bieden voor problemen waar teams op stuiten.’
 
Tom van Yperen is bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen en medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Sozio

Nederlands Jeugd instituut