Site-navigatie

Meer bescherming nodig voor LHBTI-kinderen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Nederland moet meer doen ter bescherming en ondersteuning van zogenaamde LHBTI-kinderen, die op het gebied van seksuele oriëntatie en sekse anders zijn dan de meerderheid. Dat blijkt uit een rapportage over de rechten van LHBTI-kinderen van COC Nederland.

LHBTI-kinderen zijn lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen met een intersekseconditie, die mannelijke en vrouwelijke kenmerken hebben. De jeugdzorg, het welzijnswerk, de seksuele gezondheidszorg en de ggz hebben een blinde vlek voor de problemen van deze kinderen, aldus het rapport. Zo liggen de suïcidecijfers onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren vier tot vijf keer hoger dan onder heteroseksuele jongeren.
 
Op school krijgt 91 procent van de openlijke LHBTI-jongeren negatieve reacties. Het rapport adviseert onder meer om op alle docentenopleidingen voorlichting over seksuele en genderdiversiteit en interseksecondities verplicht te stellen.
 
Met het oog op transgenderkinderen pleit het rapport voor afschaffing van geslachtsregistratie in officiële documenten.
 
Over kinderen met een intersekseconditie is in Nederland weinig bekend. De overheid moet onderzoek naar deze groep stimuleren, aldus het rapport.
 
Bron: COC

Nederlands Jeugd instituut