Site-navigatie

Onenigheid over onderdak AMHK

ieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Vertegenwoordigers van de jeugdzorg reageren negatief op het besluit van Zuid-Hollandse gemeenten om het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) onder te brengen bij de GGD. De MOgroep en PGV Nederland pleiten juist tegen het onderbrengen van het AMHK bij gecertificeerde jeugdinstellingen.

De Telegraaf berichtte op 27 februari dat alle Zuid-Hollandse gemeenten behalve stadsregio Rotterdam de AMHK’s onderbrengen bij de GGD’en. De krant schrijft dat jeugdzorgmedewerkers, jeugdpsychiaters en ouderorganisaties verbijsterd zijn, omdat de GGD geen verstand heeft van jeugdzorg en jeugdpsychiatrie. ‘Bronnen binnen de GGD’ zeggen niet geëquipeerd te zijn voor die nieuwe taak.
 
De MOgroep en PGV Nederland pleiten in een brief aan de Tweede Kamer juist tegen het onderbrengen van het AMHK bij gecertificeerde jeugdinstellingen. Daardoor komt er een te groot accent te liggen op kindermishandeling, schrijven ze, ten koste van ouderenmishandeling en partnergeweld.
 
Volgens de VNG is het AMHK in 35 procent van de regio’s ondergebracht bij de GGD. Belangrijker dan de plek van het AMHK is volgens de VNG de overheveling van de AMK-deskundigheid van de bureaus jeugdzorg naar het AMHK.
 
Bron: De Telegraaf; MOgroep; VNG

Nederlands Jeugd instituut