Site-navigatie

‘OZA Optimist’ voor probleemgedrag op school erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De gedragsinterventie Onderwijszorgarrangement Optimist (OZA Optimist) is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd. OZA Optimist is gericht op kinderen van 4 tot 7 jaar die door hun gedragsproblemen niet in een schoolklas kunnen functioneren.

De interventie bestaat voor het kind uit onderwijs en behandeling voor maximaal een schooljaar in een behandelklas, gecombineerd met de oudertraining Triple P voor de ouders. Het doel is dat de gedragsproblemen verminderen en de vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren toenemen, zodat het kind na behandeling kan doorstromen naar het regulier dan wel speciaal basisonderwijs.
 
Ouders ontvangen in vijf  bijeenkomsten een groepsgewijze oudertraining Triple P niveau 4. In deze training leren ouders opvoedingsstrategieën om ongewenst gedrag van hun kind te verminderen.
 
Een interventie is ‘goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut