Site-navigatie

PIJ’er kampt met ernstige problemen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Jongeren met een PIJ-maatregel kampen met een opeenstapeling van ernstige problemen en ongunstige kenmerken. Dat blijkt uit de dossiers van circa tweeduizend jongeren die van 1995 tot en met 2010 met een PIJ-maatregel zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI).

PIJ’ers zijn gemiddeld 16,9 jaar op het moment dat de maatregel wordt opgelegd en hebben dan gemiddeld vijf gewelddadige en tien niet-gewelddadige delicten gepleegd. Bij bijna eenderde van delicten speelde drank- of drugsgebruik een rol. PIJ’ers komen vaak uit gezinnen met meervoudige, complexe en chronische problemen, waaronder mishandeling en verwaarlozing. Verder kampen ze vaak met persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische problemen en gedragsproblemen.
 
Volgens groepsleiders in de JJI’s zijn de problemen van de jongeren complexer en zwaarder geworden. Tegelijkertijd nam het probleemgedrag in de inrichtingen juist af. De jongeren gedragen zich minder antisociaal en tonen meer motivatie voor gedragsverandering en meer vertrouwen in hun relatie met de groepsleiders. De onderzoekers veronderstellen daarom dat de aanpak van probleemgedrag in de JJI’s is verbeterd.
 
Een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is een straf voor jongeren die een ernstig misdrijf hebben gepleegd en intensieve behandeling nodig hebben.
 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nederlands Jeugd instituut