Site-navigatie

Transitie Autoriteit Jeugd 1 april van start

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) onder leiding van Marjanne Sint start 1 april. Dat schrijven de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over de invoering van de Jeugdwet.

De TAJ bewaakt het tempo van de afspraken tussen gemeenten en aanbieders van noodzakelijke specialistische jeugdhulp. De autoriteit komt in actie als organisaties aangeven dat zij de continuïteit van jeugdhulp niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld omdat gemeenten geen contract willen sluiten.
 
De autoriteit adviseert gemeenten en organisaties, bemiddelt en kan in het uiterste geval een zwaarwegend advies uitbrengen. De staatssecretarissen kunnen de gemeenten vervolgens een aanwijzing geven die hen verplicht de hulp in te kopen.
 
De TAJ wordt ingesteld tot 1 januari 2017, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar als de situatie op dat moment daartoe nog aanleiding geeft.
 
Bron: Ministeries van VWS en VenJ

Nederlands Jeugd instituut