Site-navigatie

Afspraken bureaus jeugdzorg en gemeenten op schema

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De gemeenten hebben tijdig in regionaal verband afspraken gemaakt met de bureaus jeugdzorg over de continuïteit van de functies van bureau jeugdzorg. Dat staat in het voorgangsverslag dat de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ op 25 maart aan de Tweede Kamer stuurden.

Alle bureaus jeugdzorg hebben in het kader van de transitie inmiddels bij het Rijk gerapporteerd over hun regionale afspraken met gemeenten. Het gaat om afspraken over het AMHK, de toegang, de crisisdienst en de jeugdbescherming en -reclassering. De afspraken tussen de regio’s en de bureaus jeugdzorg verschillen, maar de meeste gemeenten hebben een garantie afgesproken van minimaal 80 procent van het budget van bureaus jeugdzorg in 2014, inclusief de overname van personeel. Wel maken sommige gemeenten een voorbehoud, omdat zij nog geen zekerheid hebben over hun budget voor 2015.

Diverse bureaus jeugdzorg melden dat zij nog financiële problemen hebben. Zij verwachten resterende frictiekosten de ze niet geheel zelf kunnen financieren. De VNG en het IPO werken aan afspraken over die kosten.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut