Site-navigatie

Beeld van ongeboren kind beïnvloedt hechting

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Er is een verband tussen de ideeën en verwachtingen van vaders over hun ongeboren kind en de mate waarin zij zich gehecht voelen aan het kind. Dat blijkt uit het onderzoek van Charlotte Vreeswijk, die op 28 maart promoveerde aan Tilburg University.

Vreeswijk deed tijdens de zwangerschap en zes maanden na de geboorte onderzoek naar ‘representaties’ van ouders: de verwachtingen en ideeën over hun kind. Ouders met evenwichtige representaties hechten veel waarde aan de relatie met het kind en aan het kind als persoon. Ouders met onevenwichtige representaties hebben een afstandelijke houding of een verward of vertekend beeld van het kind. Deze verwachtingen van ouders hebben invloed op de ouder-kindrelatie.
 
Vaders die gevoelens van zorg en toewijding hebben voor hun ongeboren kind, hebben vaker evenwichtige prenatale representaties. Ze zijn vaak jong, verwachten hun eerste kind en rapporteren weinig gevoelens van angst en depressie.
 
Vreeswijk pleit ervoor dat beroepskrachten die aanstaande of nieuwe ouders begeleiden aandacht besteden aan hun representaties, omdat die een belangrijke rol spelen in het vormen van het gedrag tegenover hun kinderen.

 
Bron: Tilburg University

Nederlands Jeugd instituut