Site-navigatie

D66 pleit voor betere nazorg voor 18-plussers

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten moeten in hun beleidsplannen de continuïteit van zorg waarborgen voor 18-plussers die niet langer recht hebben op jeugdzorg. Dat staat in een amendement op de Wet maatschappelijke ondersteuning dat Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) op 1 april heeft ingediend.

Jaarlijks kloppen bijna negenduizend jongeren aan bij een opvanghuis omdat zij na vertrek uit de jeugdzorg geen onderdak hebben en niet bij ouders of familie terechtkunnen. Deze groep valt soms tussen de wal en het schip en loopt risico op dakloosheid, uitbuiting of criminaliteit. Het amendement beoogt gemeenten te verplichten in hun beleidsplan aan te geven hoe zij nazorg regelen voor jongeren die na vertrek uit de jeugdzorg begeleiding en bescherming nodig hebben tot ze op eigen benen kunnen staan. Met het amendement kan een betere aansluiting tussen de Jeugdwet en de Wmo tot stand komen.
 
Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wmo in april.
 
Bron: D66

Nederlands Jeugd instituut