Site-navigatie

Drie landelijke organisaties onder vleugels van VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De VNG neemt de financiering van drie landelijke stichtingen over. Dat zijn de Kindertelefoon, Opvoeden.nl en Adoptievoorzieningen.

Het ministerie van VWS of de bureaus jeugdzorg financierden tot nu toe deze organisaties. In het kader van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 is het logischer dat de VNG dat namens alle gemeenten gaat doen. Gemeenten hebben de opdracht jongeren gratis te adviseren over hun vragen of problemen. Het is daarom belangrijk dat de Kindertelefoon blijft bestaan en landelijk is georganiseerd. Bijna alle 403 gemeenten zijn aangesloten op de informatiebank van Opvoeden.nl. Adoptievoorzieningen regelt de nazorg en opvoedingsondersteuning aan adoptieouders.
 
Begin april gaat de VNG met deze jeugdorganisaties in gesprek over de onderlinge samenwerking. Zo krijgen de medewerkers van de Kindertelefoon direct toegang tot de informatie van Opvoeden.nl.

Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut