Site-navigatie

Erkenning voor interventie tegen zedendelinquentie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Out of the Circle is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie erkend als goed onderbouwd. Deze intensieve cognitieve gedragstherapie is gericht op het voorkomen van recidive bij jongeren die een kind hebben misbruikt.

Out of the Circle is bedoeld voor jonge zedendelinquenten die verblijven in een gesloten instelling. In groepsbijeenkomsten en individuele sessies leren zij de risicofactoren te herkennen die samenhangen met hun delict. Daarbij leren zij gedragsalternatieven te ontwikkelen. Door de ernstige problematiek van deze jongeren duurt de behandeling minimaal 23 weken. In Out of the Circle is ook een rol voor de ouders weggelegd.
 
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut