Site-navigatie

‘Gronings jeugdzorgbudget met 50 procent gekort’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Groningse aanbieders van jeugdzorg dreigen met de helft te worden gekort op hun budget. Ze hebben bij de Transitie Autoriteit Jeugd een melding gedaan over de grote kortingen, schrijft Zorgvisie.

De zorgaanbieders hebben van de 23 samenwerkende gemeenten in Groningen een brief gekregen met een indicatie van het budget voor 2015. Daarin staan kortingen die groter zijn dan de gemeenten tot nu toe hebben aangekondigd.
 
Volgens een jeugdzorgaanbieder die in verband met de aanbesteding anoniem wil blijven, hadden de Groningse gemeenten eerder bezworen dat de korting ongeveer 16 procent zou bedragen. ‘Maar met een korting van 50 tot 60 procent is afbouw en sluiting van voorzieningen onontkoombaar en worden deze kinderen en jongeren uitgesloten van zorg.’
 
Zorgwethouder Jannie Visscher van de gemeente Groningen stelt dat de brieven voorlopige informatie bevatten. ‘De definitieve budgetten zijn nog lang niet bekend. Daar moet nog met alle partijen over gepraat worden.’
 
Bron: Zorgvisie, 9 april 2014

Nederlands Jeugd instituut