Site-navigatie

Interventie voor ouders en jeugddelinquent erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie erkend als goed onderbouwd. OLG richt zich op gezinnen met pubers die gedragsproblemen hebben en een delict hebben gepleegd.

Het doel van de intensieve, kortdurende behandeling is om herhaling van het plegen van delicten te voorkomen of terug te dringen. Verstoorde relaties in het gezin worden zo veel mogelijk hersteld en opvoedcompetenties van de ouders verbeterd. Dat wordt bereikt in zes wekelijkse groepstrainingen met meerdere gezinnen en minstens zes individuele gesprekken per gezin in het bijzijn van alle gezinsleden.
 
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut