Site-navigatie

Sfeer in jeugdinrichtingen sterk verbeterd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De sfeer in de negen justitiële jeugdinrichtingen is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Minder repressie en meer onderwijs hebben daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit de rapportage Justitiële jeugdinrichtingen 2013 over leef-, leer- en werkklimaat in de instellingen, die binnenkort wordt gepresenteerd.

De jongeren vinden dat zij voldoende ondersteuning krijgen, dat hun toekomstperspectief wordt geboden en dat er geen bovenmatig repressieve sfeer hangt. Dat is een flinke verbetering vergeleken met 2007, toen de Nationale Rekenkamer nog een vernietigend rapport schreef over de justitiële jeugdinrichtingen. De instellingen werden daarin omschreven als onveilige plekken waar jongeren nauwelijks behandeling kregen.
 
De positieve resultaten gelden voornamelijk voor jongeren met relatief lichte straffen van enkele maanden. Op de afdelingen voor de oudere langgestraften die ernstiger misdaden hebben gepleegd, is het klimaat minder goed.
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder 247 gedetineerde jongeren door de Universiteit van Amsterdam en de Hogescholen Leiden en Windesheim, in opdracht van het ministerie van VenJ.
 
Bron: De Volkskrant, 14 april 2014; Hogeschool Leiden

Nederlands Jeugd instituut