Site-navigatie

Training voor lvb-jongeren met taakstraf erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De trainingsmethode So-Cool is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie erkend als goed onderbouwd. So-Cool is gericht op het terugdringen van recidive bij licht verstandelijk beperkte jongeren met een leerstraf of een gedragsbeïnvloedende maatregel.

So-Cool is een individuele gedragsinterventie voor lvb-jongeren van 12 tot 19 jaar met een gemiddelde kans op recidive en onvoldoende probleemoplossend vermogen. De training is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen en het voorkomen van recidive. De trainer sluit aan op de motivatie van de jongere en betrekt daar diens netwerk bij door een familielid als buddy aan te wijzen om de vinger aan de pols houden.
 
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut