Site-navigatie

Wet regelt professionaliteit medewerkers jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De wijziging van de Wet op de jeugdzorg die de professionalisering van de jeugdzorg regelt, is op 1 april met een grote meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel komt er een beroepsregister voor de jeugdzorg.

De wetswijziging verplicht jeugdzorgorganisaties geregistreerde beroepskrachten in te zetten op functies op hbo- en wo-niveau. Beroepskrachten in de jeugdzorg moeten hun vak bijhouden en volgens hun eigen beroepsethische normen handelen. Het beroepsregister is openbaar. Opdrachtgevers en klanten kunnen in het register zien of een hulpverlener is geregistreerd. De wijziging van de Wet op de jeugdzorg is het sluitstuk van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg dat in 2010 startte.
 
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS benadrukte tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat vooruitlopend op de wettelijke regeling bijna alle jeugdzorgprofessionals al zijn geregistreerd of aangemeld voor registratie.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Nederlands Jeugd instituut