Site-navigatie

Aantal jeugdbendes blijft dalen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het aantal jeugdbendes in Nederland is vorig jaar met 56 procent gedaald ten opzichte van 2009. Dat blijkt uit de rapportage Problematische jeugdgroepen in Nederland, die minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 6 mei publiceerde.

In de verschillende soorten problematische jeugdgroepen daalden de aantallen voor het vierde jaar op rij. Het aantal hinderlijke jeugdgroepen daalde met 60 procent, van 1.341 in 2009 naar 536 in 2013. Het aantal overlastgevende jeugdgroepen liep met 44 procent terug van 327 naar 183. Het aantal criminele jeugdgroepen verminderde met 51 procent, van 92 naar 45.
 
Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de ‘meersporenaanpak’ effectief is. Die aanpak combineert een strafrechtelijke aanpak met zorg en begeleiding, waarbij ook andere familieleden betrokken worden. Het ministerie van VenJ ondersteunt gemeenten bij de aanpak met het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen, waarin kennis over goed werkende praktijkvoorbeelden en instrumenten landelijk wordt gedeeld.
 
De aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast is een prioriteit van het kabinet. Sinds 2009 wordt het aantal problematische jeugdgroepen jaarlijks in kaart gebracht, op basis van informatie van wijkagenten.
 
Bron: ANP; Ministerie van VenJ

Nederlands Jeugd instituut