Site-navigatie

Agressie jongeren neemt af door behandeling op maat

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat) is een veelbelovende interventie voor jongeren met ernstig agressief gedrag. Dat concludeert Larissa Hoogsteeder in het onderzoek waarop zij op 22 mei promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

ARopMaat is een individuele behandeling voor delinquente jongeren met ernstig agressief gedrag en een grote kans op herhaling. Voor haar proefschrift onderzocht Hoogsteeder de resultaten van de behandeling.
 
Een onderzoek in een residentiële instelling toonde aan dat er dankzij deze methode verbeteringen waren in gedrag, dat het risico op herhaling afnam en dat oplossingsvaardigheden toenamen. Een studie bij drie vestigingen van een ambulante forensische instelling gaf aan dat positieve resultaten geboekt werden als het programma werd uitgevoerd zoals bedoeld. Dit bleek in de helft van de behandelingen niet het geval, met minder gunstige resultaten.
 
In 2013 heeft de Erkenningscommissie Gedragsinterventies ARopMaat al erkend als goed onderbouwd.
 
Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut