Site-navigatie

Betrouwbare diagnose mogelijk van stoornis kleuter

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Psychiatrische stoornissen bij kleuters kunnen betrouwbaar worden vastgesteld met behulp van een ouderinterview en een gedragsobservatie van het kind. Dat blijkt uit onderzoek waarop Tessa Bunte op 17 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

DB-DOS is een gedragsobservatie-instrument om een oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) of een antisociale gedragsstoornis vast te stellen bij kleuters. K-DBDS is een interviewmethode waarmee ODD, CD en ADHD vastgesteld kunnen worden. Buntes onderzoek toont aan dat beide instrumenten voor de diagnostiek van jonge kinderen een zinvolle aanvulling zijn op informatie van ouders, leerkrachten en verzorgers.
 
Bunte deed in anderhalf jaar twee keer onderzoek bij 193 kleuters van 4 tot 6 jaar. Herdiagnostiek is belangrijk, stelt ze, om onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met een stabiele diagnose en kinderen bij wie de stoornis afneemt. Ook bleken sommige kinderen een stoornis te hebben ontwikkeld, terwijl zij die bij het eerste onderzoek niet hadden.
 
Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut