Site-navigatie

Commissie: Nog steeds risico’s bij transitie

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De transitie van de jeugdzorg brengt nog steeds risico’s met zich mee, vooral in kleinere gemeenten. Dat blijkt uit de vierde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).
Hoewel de gemeenten hard werken aan de transitie, zegt de TSJ ‘geen geruststellend oordeel’ te kunnen vellen over de voorbereidingen. Zo is de toeleiding naar jeugdhulp en de aansluiting op jeugdbescherming vaak nog niet goed geregeld. Ook hebben veel gemeenten geen budgetafspraken met zorgaanbieders. Het risico bestaat dat aanbieders daarom hun jeugdhulpcapaciteit verder verminderen. Vooral bij bovenregionale aanbieders zijn de risico’s groot.
De TSJ adviseert gemeenten een zelftest te doen op basis van casussen van veelvoorkomende opvoed- en opgroeiproblemen. Ze kunnen dan noodscenario’s ontwikkelen voor onderdelen die nog onvoldoende zijn uitgewerkt.
De commissie maakt zich zorgen over gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners, waar vaak één of twee ambtenaren verantwoordelijk zijn voor jeugdzaken. De ondersteuning door het Rijk en de VNG zou zich meer op die groep moeten richten.
In een reactie roepen VWS, VenJ en de VNG gemeenten en instellingen op om zich te melden als ze steun nodig hebben.
Bron: Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd; ministerie van VWS

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De transitie van de jeugdzorg brengt nog steeds risico’s met zich mee, vooral in kleinere gemeenten. Dat blijkt uit de vierde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).
Hoewel de gemeenten hard werken aan de transitie, zegt de TSJ ‘geen geruststellend oordeel’ te kunnen vellen over de voorbereidingen. Zo is de toeleiding naar jeugdhulp en de aansluiting op jeugdbescherming vaak nog niet goed geregeld. Ook hebben veel gemeenten geen budgetafspraken met zorgaanbieders. Het risico bestaat dat aanbieders daarom hun jeugdhulpcapaciteit verder verminderen. Vooral bij bovenregionale aanbieders zijn de risico’s groot.
De TSJ adviseert gemeenten een zelftest te doen op basis van casussen van veelvoorkomende opvoed- en opgroeiproblemen. Ze kunnen dan noodscenario’s ontwikkelen voor onderdelen die nog onvoldoende zijn uitgewerkt.
De commissie maakt zich zorgen over gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners, waar vaak één of twee ambtenaren verantwoordelijk zijn voor jeugdzaken. De ondersteuning door het Rijk en de VNG zou zich meer op die groep moeten richten.
In een reactie roepen VWS, VenJ en de VNG gemeenten en instellingen op om zich te melden als ze steun nodig hebben.
Bron: Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd; ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut