Site-navigatie

Criteria opgesteld voor toetsing kwaliteit jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Uitval, tevredenheid en doelrealisatie zijn belangrijke criteria waaraan gemeenten de kwaliteit van jeugdhulp kunnen toetsen. Dat schrijven de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten zijn vanaf 2015 wettelijk verplicht om aan te geven welke zogenaamde outcomecriteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Omdat het niet efficiënt is als elke gemeente eigen outcomecriteria gebruikt, doet de handreiking ‘Outcome in zicht’ een voorstel voor een basisset van drie outcomecriteria. De handreiking is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VWS en V&J.
 
Het criterium ‘bereik of uitval’ is bedoeld om te meten of bijvoorbeeld de beoogde doelgroep wordt bereikt en of behandelingen voortijdig worden afgebroken. ‘Tevredenheid over nut of effect’ is een criterium voor de mate waarin de doelgroep een dienst nuttig of effectief vindt. Bij het criterium ‘doelrealisatie en probleemafname’ gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin opgroei- of opvoedproblemen zijn afgenomen of waarin jeugdbeschermingsmaatregelen succesvol zijn beëindigd.

 
Bron: VWS; VenJ; VNG

Nederlands Jeugd instituut