Site-navigatie

Groei voortgezet speciaal onderwijs zet door

Steeds meer leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs. Vooral in het voortgezet onderwijs is de toename groot. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Onderwijs.

Sinds de jaren negentig is het aantal leerlingen dat speciaal onderwijs volgt meer dan verdubbeld. In het basisonderwijs is de piek voorbij, omdat Nederland minder kinderen telt en scholen leerlingen eerder in gewone klassen plaatsen. In het voortgezet onderwijs zet deze dalende trend nog niet in, omdat kinderen op jongere leeftijd het advies voor het speciaal voortgezet onderwijs krijgen. Ook gaan meer kinderen alsnog naar het speciaal voortgezet onderwijs omdat ze het in het gewone onderwijs niet redden. In het schooljaar 2013/2014 betrof dat veertigduizend kinderen.
 
Vanaf 1 augustus 2014 start een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dat verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 
Bron: Bericht: Centraal Bureau voor de Statistiek

Nederlands Jeugd instituut